Geen weg terug

“……en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?”

De gedragen stem van de ambtenaar die voor hem staat, klinkt van ver. De bruidegom is vervuld door het moment. Meer dan een jaar heeft hij hier naar toe geleefd en niemand in deze trouwzaal weet van zijn plan dat nu tot een ontknoping komt. Hij kijkt om en ziet zijn ouders, zijn broers en zussen, de toekomstige schoonfamilie en een heleboel bekenden. Zij weten niet wat hij weet. Hij kijkt naar Klaasje. Glimlachend aansporende Klaasje in haar witte bruidsjurk.
“Het spijt mij meer dan ik zeggen kan,” zegt hij zacht tegen haar en voordat zij zich kan realiseren wat er gaat gebeuren kijkt hij bijna brutaal de ambtenaar aan.
“Nee,” zegt hij dan luid en duidelijk.

O, hij weet het best. Beslissingen nemen is nooit zijn sterkste punt geweest. Een beetje sturing krijgen, de zaken op zijn beloop laten of anderen de beslissingen laten nemen, zijn makkelijk en pakken vaak goed uit. Soms niet en dan is het maar zo. Of je zegt dat het de wil van God is. Dat klinkt vroom en je komt er hier, in dit van God vergeven dorp, makkelijk mee weg. Hier kijkt niemand er vreemd van op omdat iedereen schijnt te weten wat de wil van die God is.

Hij is gestuurd of beter gezegd, gedwongen. Klaasje, de vrome, gezagsgetrouwe Klaasje is, volgens zijn moeder, de beste vrouw die hij zich maar wensen kan. Een dochter uit een welgesteld en godvruchtig milieu. Precies de mensen die bij hen passen. Hun eigen handelsonderneming kan een dergelijk verbond met een gerenommeerd houtwarenbedrijf goed gebruiken. Hier wordt iedereen beter van.

Zijn vader is helder: het wordt Klaasje, luister naar je moeder en wee je gebeente als je het verprutst. Protesteren is zonneklaar zinloos maar de zaak op zijn beloop laten, gaat ook niet. Dat kan ook niet. Daar zorgt Klaasje wel voor. In het openbaar hebben vrouwen niet veel te vertellen. Achter de voordeur ligt het vaak anders en zo bepaalt en fantaseert Klaasje. Hoe het trouwfeest zal zijn, of ze in klederdracht zal trouwen of toch maar in het wit, hun huwelijkse leven, het huisje, de toekomstige kinderen. Hij doet niets om deze zogenaamde match in heaven te ontlopen omdat het past in zijn plan. Het plan wat eigenlijk pas ontstaan is toen Klaasje aan hem gekoppeld werd. Het moet een afrekening worden met tradities, de hoe-hoort-het-cultuur, de zelfingenomenheid en de christelijke dommigheden. Het moet ook een bevrijding voor hemzelf worden maar hoe dat gaat werken is nog niet geheel duidelijk.
Hij praat met haar mee over de kerk en het geloof maar zegt niets over zijn twijfels en zijn leven wat in de ogen van een ieder misschien zondiger is dan dat van alle anderen.
Zijn strijd heeft hij bijna tot het einde alleen gestreden. Zijn strijd met die God en met zichzelf. Toch is de oorlog nog niet gewonnen. Die God heeft inmiddels afgedaan en met zichzelf is hij in het reine gekomen maar de laatste slag moet nog komen. Hij zal, als hij deze confrontatie aangaat, uitgestoten worden. Geen thuis meer, geen vrienden meer, geen sociale contacten meer en een onzekere toekomst. Er zal voor hem geen plaats meer in dit dorp zijn.

Hij begrijpt maar niet dat Klaasje niets doorheeft. Nog niet één keer heeft hij gezegd dat hij van haar houdt en toch ziet zij in hem de ware. Misschien doordat ze elkaar al jaren kennen. Samen zijn ze opgegroeid. Samen naar dezelfde school en in dezelfde klas. Ze speelden als kinderen vaak met elkaar en ze kennen elkaar zo goed dat een half woord vaak genoeg is.

Maar als ze hem zo goed kent, had ze dit toch moeten weten? Was die ene keer dat hij haar aan het twijfelen bracht niet voldoende? Misschien had hij veel eerder moeten zeggen dat dit hele gedoe een heilloze weg is. Dat hij nooit kan zijn wat ze van hem verwacht. Hij had gehoopt dat ze zou merken dat hij niets voor haar voelt maar de liefde of de druk van thuis maakt blind. Ze heeft hem zelfs de hemel in geprezen toen de seks voor het huwelijk ter sprake kwam. Hij moet er niet aan denken terwijl zij meent een goede christelijke jongen aan de haak geslagen te hebben die weet dat hij wachten moet tot het mag. Goed, hij is een beetje bot, niet zo spraakzaam, loopt niet te koop met zijn emoties en is niet echt een knappert maar wel degelijk en uit een goede familie.

Lang heeft hij getwijfeld of hij haar dit aan moet doen. Ze is meer dan een pion die opgeofferd wordt in zijn schaakspel maar zonder haar zal zijn statement niet die grootte krijgen die hem voor ogen staat. Het zal nooit meer goed kunnen komen tussen hen. Zijn ouders zullen hun aanzien zeker verliezen en over de financiële gevolgen wil hij helemaal niet nadenken. Hun beoogde woning is door beide ouders gekocht en ingericht en wat hem betreft mag Klaasje, de straks verlaten en bedrogen Klaasje, daar alleen gaan wonen. Nog even moet hij ‘normaal’ blijven doen.

Misschien is zijn ‘nee’ voor een enkeling in de zaal de bevestiging van wat diegene terloops vermoede maar voor de meesten komt het als een klapband. Voor hem is dit het einde van een weg die van meet af aan geen terugweg kent. Als jonge jongen had hij al door dat hij anders was en hij wist intuïtief dat daar over gezwegen moest worden. Alles heeft hij er aan gedaan om dat ‘anders zijn’ te laten verdwijnen. ‘Zo’ zijn is niet goed. Het is God die je straft maar wat heeft hij misdaan? Talloze boeken heeft hij nageslagen om te ontdekken wat de oorzaak en de bedoeling van deze straf is. Hij heeft vurig gebeden tot zijn ineengestrengelde vingers pijn deden en zijn knieën brandend rood waren. En naarmate een antwoord onvindbaar en uit bleef, veranderde ook zijn mening over die God. Als er al een God zou zijn had die hier niets mee te maken. Het zat in hemzelf en hij begon zich te haten. Als het dorp ontdekt wie hij werkelijk is wordt zijn leven een hel en waarom zou je nu nog langer in een hel leven als er na je dood ook een hel wacht? Uiteindelijk wordt het spoor, dat dwars door het dorp voert, verraderlijk aantrekkelijk en als hij op een zonnige middag bij het talud zit om zijn leven te overdenken en moed verzamelt om het toch een keer te gaan doen, wordt hij gevonden door Dorus. Hij is van staatswege op pad gestuurd om de vegetatie in diverse spoorwegbermen in kaart te brengen. Een dolende ziel die de weg kwijt is komt in zijn vegetatielijstje niet voor. Hij herkent de situatie uit eigen ervaring en deze dolende ziel vindt in hem zijn bestemming. Liefde is nu eenmaal een raar ding.

 

‘Nee,’ zegt hij luid en duidelijk. Dan draait hij zich om en met een onbevangen blik kijkt hij alle familieleden en gasten aan. ‘Ik ben, wat jullie zo geringschattend en afkeurend noemen, van de verkeerde kant. Nee, het is niet te genezen, het is niet met bidden weg te krijgen en het valt niet te ontkennen. Ik weet dat jullie mij gaan veroordelen maar ik zal er geen last van hebben. Ik vertrek en het enige wat ik hoop is dat jullie na gaan denken. Van jongs af aan weet ik van mijn homoseksuele aard en heb gewoon in jullie midden gewoond. Aan niets hebben jullie kunnen zien of merken dat ik een homo ben. Ik was één van jullie. Geaccepteerd en gewaardeerd. Mijn geheim is nu geen geheim meer. Voor mij is dit het einde van een lange weg. Een terugweg bestaat niet meer. Ik ben mijzelf geworden, kan mij in de spiegel aankijken en tevreden zijn en bovenal: ik weet dat ik geliefd ben. Niet meer door jullie want jullie liefde is een voorwaardelijke liefde en niet door jullie zelf gecreëerde God. Ik ben geliefd door hem die mij gevonden heeft.’

Hij loopt tussen alle gasten door naar buiten. Terwijl achter hem de hel losbreekt, huppelt hij de stenen trap af en springt bij Dorus in de auto.

 

©peter gortworst / apr. 2017
foto: http://www.rtvoost.nl 

 

 

 

 

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , | 4 reacties

Niet normaal

Soms gaat het even niet normaal. Je dagelijkse routine kan worden verstoord door onverwachte gebeurtenissen en die kunnen in positieve of negatieve zin zo ingrijpend zijn, dat je ze, als een levendige herinnering, zo weer voor de geest kan halen. Dat is wel normaal.

Zo gaat het ook met Arthur. Elke morgen rijdt hij zijn oude maar trouwe brommer uit het schuurtje, bestijgt, gekleed in zijn lange leren jas, zijn grote handschoenen met lange flappen en zijn oude pothelmpje dit gemotoriseerde vehikel en begeeft zich, met een daverende snelheid van minstens dertig kilometer per uur, naar zijn werk. In de zijtas van dit voertuig zijn broodtrommeltje wat met grote liefde en zorgzaamheid elke morgen door Jansje wordt gevuld. Zo gaat het jaar in en jaar uit.

Deze morgen dus niet. De brommer wil niet starten. De kickstarter geeft de motor wel een zetje maar deze pakt niet. Aanlopen wil normaal wel eens helpen maar al snel constateert Arthur, hijgend als een hert der jacht ontkomen, dat ook dit geen oplossing biedt. Goede raad is duur of heet Jansje.

‘Hier, je broodtrommel. Zet dat ding in de schuur, geef mij je helm en loop naar de bushalte. Schiet op want hij komt zo.’

Mopperend en vervuld van zorgen over zijn geliefde vervoermiddel maar met gezwinde pas, loopt Arthur naar de bushalte. Hij is of de enige reiziger die deze plaats als vertrekpunt heeft gekozen of hij is te laat. Aandachtig bestudeert hij het door vocht aangetaste lijstje als hij achter zich een bus hoort stoppen. Gelukkig. Net op tijd dus.

De deur gaat sissend open en Arthur stapt in. Hij knoopt zijn lange leren jas voor een deel los om uit zijn achterzak de portemonnee te vissen maar voor dat hij dit heeft kunnen doen zegt de chauffeur nors:
‘Ja, loop maar door hoor.’
Verbaasd kijkt Arthur de man aan.
‘Ik moet toch beta……’
‘Nee! Dat moet je niet! Ga nou maar ergens zitten!’ commandeert de chauffeur.

Arthur kijkt de bus in. Achtendertig paar ogen, behorend bij even zo veel jonge en oudere mensen met het downsyndroom of geestelijke stoornis kijken hem zwijgend aan. O mijn God, denkt Arthur, de bus van de sociale werkplaats. Daar de bus zich al in beweging heeft gezet, is uitstappen geen optie en waarom zou Arthur ook? De werkplaats is vlakbij zijn eigen werk dus het komt mooi uit.

Veel meer tijd om na te denken over deze abnormale wending van de morgen krijgt hij niet. De schare in de bus kijkt hem nog steeds zwijgend aan. Dan verrijst zich redelijk vooraan een boom van een jongen.
‘Kom hier maar! Hier kan je nog zitten,’ roept hij.
In afwachtende stilte en gevolgd door alle achtendertig paar ogen, gaat Arthur zitten.
‘Ik ben Henkie,’ zegt het omvangrijke manspersoon naast hem.
‘Ik ben Arthur.’
‘Ben je nieuw?’
‘Ja, dat kan je wel zo zeggen.’
Henkie gaat staan en roept:
‘Hij heet Arthur en is nieuw!’

Blijkbaar is dit de mededeling waarop iedereen heeft gewacht. Er breekt een vrolijk geroezemoes los en iedereen komt Arthur een hand geven. Tussen twee haltes in heeft hij een bus vol uiterst gezellige en vrolijke vrienden verworven.

Als de bus bij de werkplaats aankomt denkt Arthur er stilletjes tussen uit te kunnen knijpen. Gelukkig ontfermt Henkie zich over hem en met een ‘Je moet hierheen’ levert hij de kersverse nieuwe af bij de werkmeesters. Arthur doet zijn verhaal, krijgt koffie en onder begeleiding van een der meesters wordt hij vriendelijk uitgeleide gedaan. Drie kwartier later dan normaal stempelt Arthur op het werk zijn kaart af. Met de chef is hij het over drie dingen eens. Hij is te laat, het was een fantastische ervaring en nee, dit is niet normaal.

©peter gortworst / apr. 2017
foto: http://www.busbrief.nl   

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , | 3 reacties

Kus

Grappig hoe snel je gevoelens uit het verleden vergeet. De spanning die je voor je verkeersexamen voelde ben je al lang vergeten. Misschien door al de andere examens die daarna komen en die een nieuwe spanning gaven omdat het wel of niet slagen zo belangrijk was. Je eerste verliefdheid waarmee je je geen raad wist omdat alles zo nieuw was. Elke nieuwe verliefdheid leverde nieuwe gevoelens op maar wat bleef was de verwondering dat iemand voor jou kiest. Ook het nemen van beslissingen went. De slapeloze nachten met alle doemscenario’s als je voor het eerst een auto koopt of nog erger, een huis. Maar gaandeweg het leven worden de zaken anders. Je wordt volwassen, ouder, bedachtzamer en soms zelfs wijzer. Met een beetje medelijdend genoegen kijk je naar het ‘jonge spul’ dat beslissingen neemt die voor jou gesneden koek zijn maar voor hen een levensgroot probleem. Zeggen dat het allemaal wel meevalt is praten tegen doveman’s oren. Dat zou je van vroeger nog moeten weten maar ook dat is vergeten. Toch is ouder en misschien wijzer worden geen garantie voor een stabiel bestaan. Wacht maar tot de verliefdheid zich weer aandient.

 

Zo gaat het ook met Jaap. Een kantoorbaan waarbij men rekening houdt met zijn naderende pensioen. Voor Jaap geen moeilijke toestanden meer met bedrijfspolitiek, targets, ISO 9000 en nog wat certificering en allerhande Engelse termen waar hij geen nota van begrijpt. Jaap is er voor het ouderwetse handwerk en daar is hij goed in. Hij telt sneller 15 bedragen foutloos bij elkaar op dan jij het op de computer kan. En toch heeft Jaap een probleem. Hij is verliefd geworden.

Anneke heet ze. Als uitzendkracht is deze dame bij hen te werk gesteld en Jaap is vanaf dag 1 verliefd tot ver over zijn oren. Het schijnt dat ze maar iets jonger dan Jaap is dus van de oude bok met blaadje groen is geen sprake. Hij is er snel achter dat zij ook alleen is en hij is slim genoeg om zich niet aan haar op te dringen. Hij speelt het subtiel. Er is maar één keer vragen voor nodig om te weten hoe zij de koffie drinkt en voortaan elke keer met het goede bakkie aan te komen. Met zijn neus bijna in haar vlotte kapsel zet hij de koffie op de goede plek naast haar. Met zijn ogen dicht neemt hij, als een hond bij elke boom, haar geur in zich op. In het bedrijfsrestaurant gaat hij zo zitten dat hij in haar blikveld zit. Bij zijn bureau kan hij zogenaamd nadenkend voor zich uit staren maar het enige wat hij doet is naar haar kijken. Vooral haar handen. Mooie slanke handen met lange vingers en goddelijke adertjes op de rug. Alleen die handen al laten talloze vlinders in zijn maagstreek fladderen.

’s Avonds in bed denkt hij aan haar. Ze lopen samen in de stad, hand in hand langs het strand, samen op de bank voor de buis, ze werken in de moestuin waarbij hij haar af en toe een zoen geeft en vervuld met dergelijke visioenen valt Jaap in slaap. Hoe hij het aan moet pakken weet hij niet. De volwassenheid en mogelijke wijsheid zitten hem in de weg. Het spontane, vrije gedoe van vroeger is er niet meer en naast alle geluksgevoelens breekt Jaap er zijn hoofd over hoe het nu verder moet.

Op goede momenten moet vaak even gewacht worden. Bij Jaap duurt dat tot de lente. Hij mist haar al in het restaurant en omdat het schitterend voorjaarsweer is besluit hij een ommetje te maken. Dat doet men wel vaker dus zo vreemd is dat niet. Al wandelend ziet Jaap Anneke op een bankje zitten. Ze houdt haar hoofd achterover om de zon vol op haar gezicht te laten schijnen. De ogen heeft zij dicht en haar handen op haar schoot. Jaap komt naderbij en zelfs naderhand heeft hij geen goede verklaring voor zijn besluit. Hij druk voorzichtig zijn lippen op de hare en kust haar. Ze opent haar ogen en haar rechterhand, die mooie hand met die lange vingers en die goddelijke adertjes op de rug, komt los uit haar schoot en met een geweldige klap slaat ze Jaap vol op de zijkant van zijn hoofd. Suizebollend valt Jaap languit op de tegels van het zonovergoten wandelpad.

 

Jaap komt vanmiddag niet meer werken. Hij is ziek naar huis gegaan.

 

©peter gortworst / apr. 2017

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , | 6 reacties

Het kunstje van een onbenul

Ik ben er vanavond achter gekomen dat ik ongeschikt zou zijn als politicus. Niet echt een ontdekking van formaat want eigenlijk wist ik het wel. Voor het nastreven van je idealen is de politiek voor de één het allerbeste platform en voor de ander juist een belemmering. Je voelt je er als een vis in het water en kan trots op behaalde resultaten wijzen of je verzuipt in een moeras van spelletjes, zijdelingse belangen, gemaakte afspraakjes of partijdiscipline. Vanavond was ik getuige van een spelletje met een ongekend en tenenkrommend niveau het amateurisme betreffend.

Het kersverse kamerlid Gidi Markuszower van de PVV, u weet wel, de man die in 2009 zich terugtrok voor de Tweede Kamer wegens verboden wapenbezit, een rapport van de AIVD wegens ongeoorloofde contacten met een buitenlandse inlichtingendienst en zeer bedenkelijke opmerkingen betreffende Joden, mocht minister Blok vragen stellen over het incident in Arnhem. Gidi had deze vragen, en waarschijnlijk hij niet alleen want zo gaat dat in die partij, op papier gezet. Gezien het aantal velletjes A4 en de lengte van zijn tekst, geschreven met grote letters. Nu is voorlezen iets wat je moet kunnen en zeker als je het spontaan en natuurlijk over wilt laten komen. Gidi kan dat niet. Het haperde en misschien komt dat wel door de grote woorden die hij gebruikte. Islamitisch tuig, Marokkaans tuig, maximaal straffen, paspoort afpakken, land uitzetten, we pikken het niet… enfin, u kent de termen waarmee deze partij zich de vertegenwoordiger van het volk noemt.

Minister Blok gaf na een inleiding waarbij hij blijk gaf van oprechte verontwaardiging over het gebeurde, keurig antwoord op de vragen die Gidi hem gesteld had. Daar was geen woord Spaans bij. Toen mocht Gidi de vervolgvraag stellen en zie hier het amateurisme: de vervolgvraag werd ook van het papier gelezen! Wat de minister aan antwoord had gegeven deed niets ter zake. In die vervolgvraag werd geen enkel moment ingegaan op het antwoord van de minister en sterker nog, het sloeg als een tang op een varken of een drol op een gebakje.

Blok maakte daar terecht een onderkoelde opmerking over en gaf weer, in enigszins andere bewoordingen, hetzelfde antwoord. De slotopmerking van Gidi, die dus een reactie zou moeten zijn op de woorden van de minister, werd weer voorgelezen en sloeg weer als de eerder genoemde tang of drol op het arme dier of de lekkernij. Gidi mocht weer gaan zitten in de hoop dat zijn geliefden thuis net zo hadden genoten van zijn optreden in de Tweede Kamer als hijzelf. Inmiddels was zijn maatje de Graaf, en waarschijnlijk de medeopsteller van dit stuk doordacht proza, bij de interruptiemicrofoon gaan staan om de minister nog even het vuur stevig aan de schenen te leggen. Die jongens kunnen dat nooit normaal doen. Het moet blijkbaar altijd op een ruzieachtige toon. Ze zijn altijd boos. Nooit eens ‘kunnen we daar niet eens rustig over praten’ maar altijd in termen als ‘wij eisen’. Maar goed, het punt was gemaakt en het materiaal voor het propagandafilmpje was binnen.

Ik vraag mij af wat er gebeurt zou zijn als de minister de indruk had gegeven het met Gidi eens te zijn. Als hij had gevraagd ‘Goh, Gidi, hoe zie jij dat voor je? Wat zou de maximale straf in dit soort gevallen moeten zijn en hoe denk je dat te gaan doen dat uitzetten van die Nederlanders? Ik wed dat hij geen papiertje had waarop de antwoorden van deze ontwikkeling met grote letters geschreven stonden.

Als ik kamerlid of minister zou zijn had ik die vragen wel gesteld en Gidi misschien gedevalueerd tot een onbenul die zijn alleen maar zijn kunstje kan oplezen en dat nog beroerd doet ook.

 

Maar ja, ik zit daar niet en dat is maar goed ook.

 

©peter gortworst / apr.2017

foto: D66

Geplaatst in van alles... | Tags: , , , , , | 3 reacties

Verzijpen, latouw en leevaart

Als amateur kok in het kwadraat bezit ik een behoorlijk aantal kookboeken waarvan ik de meeste recepten nog eens moet maken als de tijd en het goede moment daar is. Voor alle dag beperkt ik mij tot standaard recepten die ik kan dromen. Af en toe heb ik een uitschieter. Zo staat er nog een pannetje met het laatste stukje draadjesvlees in de koelkast. Het heeft uren staan stoven met een hele bol knoflook, ui, peper en veel scherpe paprika. Het smaakt verrukkelijk.

Nu ben ik van plan om een aparte kast te maken voor al die veelbelovende kookboeken. Bij het selecteren kwam ik een boekje tegen wat ik helemaal niet ken. Geen idee waar het vandaan komt, hoe oud het is en wie het uitgegeven heeft. Het lijkt meer een oud schriftje en van de beschreven recepten zijn enkelen zeer summier. Waarschijnlijk werd men geacht over enige basiskennis te beschikken. Nergens wordt gesproken over een koelkast en men hield nog rekening met het seizoen. Zo vermeld het recept voor juliennesoep dat men bij den kruidenier zich een mengsel aan kan schaffen van gedroogde, zeer fijn gehakte groenten. Dit moet in de winter want in de zomer zal men deze soep smakelijker bereiden met versche groenten. Als men dan de groenten noemt die men kan gebruiken, staat daar plotseling ‘latouw’. Nooit van gehoord. Het woord ‘verzijpen’ kom ik ook regelmatig tegen en wat te denken bij de visrecepten van een ‘leevaart’?

Ik ben dus de woordenboeken ingedoken. Latouw blijkt een soort sla te zijn, verzijpen is uitdruipen of uitlekken en een leevaart is een niet gerookte haring. Voor een Hollander als ondergetekende zijn dit onbekende woorden maar blijkbaar niet voor onze Vlaamse vrienden. Zo staan er meer woorden in die duiden op een Vlaamse herkomst van dit boekje en dat maakt het leuk. Natuurlijk had de ‘onhollandse’ naam van de schrijfster al een vermoeden kunnen geven. Dat uien ajuinen zijn, samoule griesmeel is en dat biersoep met eieren een godenmaal mag heten is hen natuurlijk met de paplepel ingegeven.

Aandoenlijk vind ik het recept van de bouillon voor zieken.

Men snijdt een pond jong vleesch aan kleine stukjes. Voegt hierbij een weinig zout, een paar stukjes wortel en selderij en laat dit alles te zamen met twee liter water in een gesloten ketel gedurende 3 uren langzaam koken. Daarna giet men de soep door een zeef. Hiervan geeft men den zieke 2 kopjes per dag.

Er wordt niet vermeldt aan welke ziekte men moet lijden om hiervoor in aanmerking te komen. Wat wel opvalt is dat er bijna overal erg veel vet gebruikt wordt. Boter is echte boter. Niks geen margarine, olijfolie of halfvolle melk. Een eend moet twee uur braden en bedruipt worden met bakvet, jus of melk. Zelfs in de aspergesoep gaat meel en boter. Een sausje maken?

Roer een klont boter ter grootte van een ei tot room voegt een lepel meel en zooveel kokende melk bij tot het een dik sausje wordt. Roert hierdoor 3 eieren, een theelepel slaolie en een halve theelepel mosterd en een weinig zout.

Cholesterol was toen iets onbekends. Voorlopig ga ik het maar niet gebruiken. Ik zet het in mijn kast en wie weet komt er in de toekomst een mogelijkheid waarbij het prima van pas komt.

 

©peter gortworst / mrt 2017

Geplaatst in van alles... | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

‘Diepe’ gedachte en een boutje

Ik lig filosofisch te zijn. Ja, ik weet het. Het klinkt een beetje raar en het is ook niet helemaal goed beschreven omdat ik denk dat filosofie niets met een bepaalde lichaamshouding te maken moet hebben. Dat is misschien ook niet helemaal waar. Ik koppel filosofie aan geruite pantoffels, open haard, mooi glas wijn, goede sigaar, een gelijkwaardige gesprekspartner en de snorrende kat op schoot. Of yoga maar daar ben ik niet zo van.  Als ik het goed heb, gaat yoga over mijn innerlijk en mijn idee over filosofie is dat het over meer dan mij alleen gaat. De echte kenner zal inmiddels wel doorhebben dat ik er helemaal niets van weet en laten we het daarom maar hebben over ‘diepere’ gedachten.

Die gedachten kunnen je zomaar overvallen. Mij tenminste wel. Ik kan mij niet herinneren dat ik er ooit eens voor ben gaan zitten. Ze komen niet op afroep. Bij mij komen ze als ik met iets bezig ben waar ik niet of nauwelijks bij na moet denken. Lopend achter de grasmaaier, fietsend tegen de wind in op een lange, saaie weg of roerend in een pannetje. Niet dat de gedachten zo schokkend groots zijn dat ik alles uit mijn handen laat vallen om ze terstond aan het papier toe te vertrouwen maar opvallend genoeg om mijzelf te verbazen. Nu heb ik met dat opschrijven van die ‘diepere’ gedachten ervaring. Ik weet niet hoe het met u is, en misschien geef ik nu een onthutsende en zeldzame inkijk in mijn zielenroerselen, maar ook voor ik ’s avonds in slaap val, overvallen die gedachten mij soms. Omdat ik de volgende morgen absoluut niet meer weet welke fantastische ideeën, oplossingen of verklaringen ik ’s avonds had, heb ik een papiertje met een pen op het nachtkastje klaar gelegd. Toen ik, overvallen door diepe gedachten, daar wat op schreef en de volgende morgen ‘drie wilde eenden en een wc-rol’ las, ben ik er maar mee gestopt.

Zo weet ik nu niet wat de betekenis is van de ‘diepe’ gedachte die ik, liggend op de grond voor de reparatie van een machine, krijg. Het probleem is dat ik in de machine moet zijn en daartoe dient een grote plaat los geschroefd te worden. Dat doe je normaal gesproken gedachteloos. Nu echter niet omdat er 1 boutje (RVS M5 x 20 voor de kenners) niet los kan. De machine staat er op. Het eigenlijke, grote werk is onbereikbaar geworden door één boutje en dus wordt dat ene boutje noodgedwongen een Project. Het voelt nog niet als een mega bouwproject wat stil valt omdat de uiterst zeldzame zevenkleurige regenboogboomtikker is aangetroffen maar er moet wel omgeschakeld worden en op dat moment wordt de ‘diepe’ gedachte geboren.

Laat mij u meenemen in deze ‘diepe’ gedachte. Om iets te bereiken, te veranderen of te willen, dienen er vaak stapjes genomen te worden. Sommigen zijn nieuw en krijgen alle aandacht maar anderen zijn een vanzelfsprekendheid. Die neem je gedachteloos totdat je merkt dat het niet gaat. Je houdt bijvoorbeeld met iemand geen rekening, je denkt er gewoon niet aan of je vergeet het domweg. Het grote doel loopt vertraging op daar die ander als een machine op zijn/haar boutje is gaan staan en zo een Project wordt wat omschakeling of aandacht verlangt.

Nou? Is dat geen diepe gedachte van formaat? Nu nog proberen mij dit te herinneren als het nodig is. Of zal ik deze toch maar opschrijven?

 

©peter gortworst / mrt 2017
foto: http://www.dozon.nl 

 

 

Geplaatst in oprispingen | Tags: , , , | 2 reacties

Vals

Meestal maakt drank meer kapot dan je lief is maar soms niet. Dan maakt het je, als je tenminste niet te veel gedronken hebt, losser. Het ‘hoe hoort het eigenlijk’ is niet meer de leidraad en remmingen die je normaal voelt, vervagen. Wat je zegt, klinkt best wel verstandig en als jouw luisteraar ook een stijgend uggel-niveau heeft, zal deze het, zonder al te veel bedenkingen, helemaal met je eens zijn.

Anneke is de luisteraar en als haar twee vriendinnen beweren dat zij bij haar man zwaar onder de plak zit, komen deze zinnen bij haar binnen als God’s woord in een ouderling. Ze had al een vermoeden dat het gesprek deze kant op zou gaan. Wanneer twee vriendinnen vragen of haar man deze avond niet thuis is en bij een bevestigend antwoord dan voorstellen om even gezellig langs te komen, is het niet moeilijk om te concluderen dat het over mannen gaat. In dit geval dus haar man.

Ze weet het best wel. Ze cijfert zich vaak weg. Bij het doornemen van de agenda’s laat ze te vaak zijn afspraken prevaleren. Ja, hij is wat dominant maar om haar nu weg te zetten als een slaafje gaat wat te ver. Zo erg is het niet, toch? Wat zij graag zelf zou willen doen? Iets helemaal los van Jan-Peter? Daar moet ze even over nadenken maar eigenlijk weet ze het wel: piano spelen en weer les gaan geven aan kinderen. Net als vroeger toen ze nog niet samenwoonde. Het was geen vetpot maar ze verdiende haar eigen geld en het gaf haar onnoemlijk veel plezier. De piano is er nog wel maar staat werkeloos tegen de lange muur. Overdag kan ze niet spelen omdat Jan-Peter laat opstaat en, voordat hij aan het eind van de middag vertrekt naar een schouwburg of theater, er stilte heerst omdat hij zijn teksten moet leren. ’s Avonds spelen gaat niet. De muren hebben weliswaar geen oren maar doof zijn ze ook niet en de verstandhouding met de wederzijdse buren is nu nog goed.

De vriendinnen zijn blij met deze oplossing. Een zinvolle tijdbesteding voor een ander verzinnen, valt niet mee. Ze zijn het er over eens dat er, met een beetje goede wil, aan het einde van de middag best gespeeld en geleerd kan worden. Drie kinderen die elk een half uurtje les krijgen is toch een mooi begin? Woorden als onafhankelijkheid, eigen leven, elkaar respecteren, levensdoel en op eigen benen staan, klinken voor Anneke als wachtwoorden die toegang geven tot het beloofde land. De vierde fles gekoelde Hugo draagt daar natuurlijk fors aan bij. Dan gaat de telefoon. Een beetje wankel staat ze op en pakt de telefoon. Staan blijven als alles om je heen beweegt is gevaarlijk en daarom daalt ze neer op de pianokruk.

 

Hij is geen topacteur maar dat weigert hij consequent te geloven. Het valt niet mee om aan voldoende werk te komen maar daar heeft elke toneelspeler last van. Zelfs de beroemde. Natuurlijk is het korten op de subsidies ook een reden. Dat hij desondanks toch steeds werk heeft versterkt hem in zijn overtuiging dat hij best een hele grote kan worden. Het gezelschap waar hij nu bij speelt hoort beslist niet bij de top maar als je gevraagd wordt voor een rol is dat toch mooi. Het is werk, er wordt geld verdient en wie weet komt met deze rol de doorbraak. Hoe mooi zou het zijn om in de grote theaters te staan en eindelijk al de zaaltjes in die provincieplaatsjes vaarwel te zeggen. Misschien nog eens voor een try-out waar het gezelschap dan met hun eigen touringcar naar toe gaat maar verder niet. Geen gedoe meer met een armetierig hotelletje, taxi, trein of bus en zeker geen gedoe zoals in het schouwburgje van vanavond. De tijd die hij na de voorstelling heeft om de laatste trein te halen die nog een aansluiting geeft met zijn woonplaats, was ruim genoeg. Dat wàs zo. Het gordijn wat niet open wilde, zorgde er voor dat de voorstelling een half uur later begint. Als dan ook nog de pauze belachelijk lang duurt omdat de verhuurder van de zaal tevens de catering onder zijn hoede heeft, blijft er weinig tijd over. Om 22.58 gaat zijn trein en gelukkig is het station vlakbij.

Tijd om zich af te schminken heeft hij niet. Hij rukt de pruik van zijn hoofd en schiet in zijn dagelijkse kleren. Dan haast hij zich naar buiten en begint te rennen. Bijna buiten adem vliegt hij de trap van het perron op en ziet twee rode achterlichten in het donker verdwijnen. Het 22.57. Dit zou niet moeten kunnen. Het bord boven hem begint te ratelen en vertelt hem dat de volgende trein over een half uur vertrekt maar hij weet dat de aansluiting deze nacht niet meer zal rijden. Hij loopt de trap weer af en treft in de onderdoorgang drie medewerkers van het spoor. Op hoge toon eist hij van hen een verklaring. De trein is te vroeg vertrokken en hoe kan dat. De heren van het spoor kijken hem zwijgend en enigszins bevreemd aan. Natuurlijk! De mascara rond zijn ogen, de roze blosjes op zijn wangen en het overduidelijke nep-litteken op zijn rechter kaak. Hij beseft dat hij met die geschminkte kop voor gek staat maar een antwoord is toch niet te veel gevraagd? Hij herhaalt zijn vraag en dan komt ook het antwoord. De trein is vijf minuten te laat vertrokken. Hij had om 22.52 moeten vertrekken maar dat was niet gelukt. Dan dringt het tot hem door dat hij gedurende de avond acht minuten vóór, verwisseld heeft met 58. Hij weet zich even geen houding te geven en in pure wanhoop heft hij beide armen hoog en roept: ‘Ach, laat ook maar!’ Hij draait zich om en loopt de trap weer op. Achter zich hoort hij roepen: ‘O! Kunstenaars!’ en hij weet dat één van die lolbroeken met zijn armen omhoog staat.

 

Als hij in Utrecht aankomt, belt hij Anneke. Ze moet hem maar komen halen met de auto.
‘Met Anneke.’
‘Ja, met mij. Luister ik sta in Utrecht en..’
‘Ik zit op de pianokruk en luister eens… Deze noot is helemaal vals.’
Hij hoort haar een toets aanslaan en inderdaad, het klinkt vals.
‘We moeten hem laten stemmen,’ zegt ze en nu hoort hij dat ze wat aangeschoten klinkt.
‘Heb je gedronken?’
‘Wat klink je boos. Ja, Els en Fleur zijn hier en we drinken Hugo. Het is hartstikke gezellig zo. We gaan weer pianoles geven…….. o nee, ik ga weer pianoles geven maar dan moet hij eerst gestemd worden. Hoor maar.’
Ze slaat een paar toetsen aan en het klinkt erbarmelijk.
‘Luister liefje, ik sta in Utrecht en er is geen aansluiting meer. Kan jij…’
‘In Utrecht? Wat gezellig. Kom je gauw naar huis? Je lieve vrouwtje wacht wel op je hoor..’

Ze verbreekt de verbinding. Op de taxistandplaats kruipt hij achterin de auto en mismoedig ziet hij de stad aan zich voorbijtrekken.

 

©peter gortworst \ mrt 2017
foto: Can Stock Photo

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

De prins van Dobricië

‘Kon u het vinden?’ vraagt de jonge vrouw die mij naar de afdeling begeleidt. Het is een kordate dame. Wit uniform, makkelijk haar en op Zweedse klompen. Ze heeft er flink de pas in en ik moet mij inspannen om, trekkend aan mijn koffer met gereedschap, haar bij te houden.
‘Ik heb Truus altijd bij mij. Die weet de weg,’ antwoord ik licht hijgend.
Ze kijkt mij even verbaasd aan.
‘Ik heet Truus…..’
‘Ha, dan heb jij een hele slimme naamgenoot. Ik noem mijn navigatiesysteem altijd Truus.’
Gelukkig, ze kan er om lachen.

We komen bij een deur die met een cijfercombinatie geopend wordt. Ze gaat mij voor en wijst even later op een koffiezetmachine.
‘Die is het. Hij stoomt meer dan dat hij water geeft.’
Een korte inspectie leert mij dat het apparaat vol met kalk zit. Dit gaat wel even duren. Ze schrijft een nummer op een briefje wat zij uit haar jasje haalt.
‘Als u klaar bent kunt u dit nummer bellen en dan kom ik u weer halen. De enige bewoner die hier nu is, heet Patrick. Hij praat veel maar verder zal u er geen last van hebben. Nou, succes!’

Ik ben nog maar net bezig als achter mij iemand zegt:
‘Dag meneer.’
Ik draai mij om en daar staat een boom van een vent. Ravenzwart haar, donkere ogen en een iets getinte huidskleur.
‘Hoi, jij moet Patrick zijn.’
‘O, dat hebben ze u al vertelt? Wat nog meer?’
‘Alleen dat jij een aardige man bent en graag praat.’
Deze mededeling moet hij blijkbaar even verwerken. Hij loopt een stukje weg, staat dan even stil en draait zich om. Zwijgend bekijkt hij mijn handelingen.

‘Waar praat jij graag over?’ vraag ik hem.
Schokschouderend blijft hij staan, zegt geen woord en net als ik denk dat het vele praten nog wel eens mee kan vallen, zegt hij:
‘Ze geloven mij niet als ik ga praten.’
‘Nou, als je over kabouters begint, geloof ik je ook niet.’
‘Ze geloven niet dat ik een prins ben.’
‘Een echte of van het carnaval?’
Even trekt er een donkere schaduw over zijn gezicht.
‘Een echte natuurlijk. Wij doen hier niet aan carnaval.’
‘En hoe komt een echte prins dan hier terecht?’
‘Omdat het hier veilig is. Mijn vader en moeder, de koning en koningin van Dobricië leven hier in ballingschap en omdat het te gevaarlijk is om zonder beveiliging rond te lopen hebben ze mij hier tijdelijk ondergebracht. Ik ben de troonopvolger dus ik mag niet dood’
‘Jouw vader is de koning van Dobricië? Waar ligt dat?’
‘Het is, nee, het was een klein koninkrijk op de grens van Roemenië en Bulgarije aan de Zwarte Zee. Toen in 1876 de sultan Abdoel Hamid zijn Ottomaanse rijk weer veroverde is mijn land ook verloren gegaan. Sinds die tijd leeft mijn familie in ballingschap en tot voor kort zag het er naar uit dat wij weer naar ons land konden terugkeren. Helaas is die Erdogan net zo’n grootdenkende idioot als die Hamid. Die wil ook zijn Ottomaanse rijk weer terug dus voorlopig zullen we hier wel blijven.’

Mijn topografische kennis is niet zo groot dat ik het bestaan van dat koninkrijk kan bevestigen of ontkennen. En waarom zou ik het ontkennen en waarom zou ik het bestaan van ene Abdoel Hamid in twijfel trekken?
‘Jouw voorouders zijn dus gevlucht. Hoe komen ze hier dan terecht?’
‘Waar kan je als koning beter zitten dan in een koninkrijk? Hier weten ze hoe ze met een koning om moeten gaan toch? Maar mijn ouders zijn hele gewone mensen hoor. Ze willen niet opvallen natuurlijk. Mijn vader werkt ook gewoon elke dag.’
‘Maar jij vertelt mij zomaar dat je een prins bent die hier verblijft omdat het anders te gevaarlijk is. Misschien ben ik wel de vijand!’
Ik zie hem even twijfelen. Misschien was dit niet zo’n handige opmerking van een flapuit die een kop kleiner is dan deze prins. Gelukkig loopt het zo’n vaart niet. Met een minzaam glimlachje merkt hij op dat ik de meneer ben die de koffiezetmachine maakt en blijkbaar is dit een kundige vaardigheid maar onvoldoende om een mogelijke aanslag op de prins van Dobricië te kunnen ondernemen. Toch loert het gevaar overal:

‘Er maakt hier wel een Turkse mevrouw schoon en die vertrouw ik niet. Als zij hier schoonmaakt verstop ik mij altijd. Zij weet niet dat ik besta.’
‘Omdat?’
‘Zij is een aanhanger van die Erdogan! De vijand van ons volk!”
‘Ah, zo…’
‘Geloof je mij wel?’
‘Ja, natuurlijk. Ik had er gewoon even niet aan gedacht. Wanneer wordt jij eigenlijk koning?’
‘Als mijn vader dood is en dat kan lang duren. Kijk maar naar Charles in Engeland. Als het even tegen zit gaat hij eerder dood dan zijn moeder.’
‘Charles heeft kinderen dus die zullen hem dan wel opvolgen. Hoe gaat dat met jou? Heb jij al kinderen?’
‘Nee, mijn vader zoekt nog een prinses voor mij. Die ga ik dan trouwen en dan krijgen wij ook kinderen.’
‘Ja, zo makkelijk is dat blijkbaar.’

Met de mededeling dat hij zich even terugtrekt, verdwijnt de prins naar zijn verblijven. Als de machine klaar is bel ik Truus. Misschien hebben de paar woorden die ik door de telefoon sprak de prins uit zijn vertrekken gelokt. Als Truus de deur binnenkomt is ook Patrick daar weer.

‘Tot ziens, prins van Dobricië,’ zeg ik en maak een diepe buiging. De prins glimlacht minzaam en geeft mij dan een hand. De wijsvinger van zijn andere hand houdt hij voor zijn lippen en met een knipoog laat ik weten dat het gebaar begrepen is.

‘Is het gelukt?’ wil Truus weten.
‘Het was een koninklijke klus,’ antwoord ik en Truus schiet in de lach.

©peter gortworst / mrt 2017
Afbeelding http://www.historiek.nl

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

De buitenlandse engel

Als ze in de hal van het station komt moet ze zich even oriënteren. Er blijken twee uitgangen te zijn. Op goed geluk gaat ze naar links en komt uit bij een busstation en kantoorgebouwen. Dat herinnert ze zich niet dus moet ze de andere uitgang hebben. Het straatbeeld komt haar bekend voor. Nu is ze goed. Ze gaat rechtsaf en in één van de zijstraten moet het zijn. De eerste twee slaat ze over. Die zijn het zeker niet maar of het nu de derde of vierde was weet ze niet meer. De eerste en enige keer dat ze hier was, zat ze in een auto en was het donker. Ze probeert de derde maar na honderd meter weet ze al dat het deze niet is. Hier zijn alleen maar hoge huizen en aan weerskanten van de straat geparkeerde auto’s. Dat was in die andere straat niet. Daar stonden maar aan één kant auto’s en er waren winkeltjes. Het moet de volgende straat zijn. Plotseling krijgt ze haast. Sneller dan gewoonlijk haast ze zich naar de vierde straat. Ook deze is het niet. Is het toch één van de eerste twee of misschien de vijfde straat. Ze besluit een straat verder te lopen en met een gevoel van opluchting komt de herkenning. Winkeltjes en auto’s aan één kant. Het was niet ver van de hoek en ze ziet van een afstandje al de tafeltjes en stoelen die op de stoep staan. ‘Koffiehuis Joop’ leest ze op het raam en met een blos op haar wangen en een hart wat sneller slaat dan normaal duwt ze klink naar beneden.

Natuurlijk was het stom geweest om met hem mee te gaan maar dat soort wijsheid komt altijd achteraf. Wie had kunnen denken dat haar nieuwe baas, waar zij als privésecretaresse voor was gaan werken zo’n onverwachte kwade kant had? In die ene week dat zij daar werkte was hij altijd vriendelijk, behulpzaam en geduldig geweest en toen hij aan het eind van die week haar gevraagd had met hem uit eten te gaan om elkaar wat beter te leren kennen, had zij daar niets achter gezocht. Het leek haar zelfs wel een goed idee. En het wàs ook een leuk etentje. Hij was oprecht in haar geïnteresseerd, vroeg haar van alles, vertelde ook veel en had ook nog een leuk soort humor. Zelfs toen hij vroeg of ze nog met hem mee ging om bij hem thuis een afzakkertje te nemen gingen er geen alarmbellen rinkelen. Die kwamen pas toen hij, met de smoes dat hij even naar de badkamer moest, terug kwam in een zwart leren broekje, een dito masker en een soort zweep. Hij had haar door. Volgens hem was zij een onderdanig type en zouden ze samen heel veel plezier kunnen maken. Ze was geschrokken maar had de tegenwoordigheid van geest om te gaan staan en voor hij door had wat er gebeurde, had zij de wreef van haar laarsje in zijn kruis geplant. Ze vluchtte terwijl hij kreunend op de grond lag.

Waar moest ze heen? Ze was in een wildvreemde stad en ze wist niet waar ze in die stad was. Haar mobieltje lag bij hem op de salontafel. Haar tas had ze mee gegrist, het mobieltje vergeten. Op goed geluk gaat ze lopen en al vragend aan toevallige andere wandelaars, loopt ze richting centrum. Daar is het station en als ze daar eenmaal is komt het weer goed. Wandelen is vaak stil staan bij jezelf en bij haar is dat niet anders. De emoties lopen steeds hoger op en snikkend vervolgt ze haar weg. Ze weet niet meer waar ze loopt. De omgeving is een brij van hoge huizen, geparkeerde auto’s, fietsen en eindeloze rijen stoeptegels. In die brij ontwaard ze een soort huiskamer. “Koffiehuis Joop” staat er op het raam. Halve vitrage, schemerlampjes aan de bruine muur en een ouderwetse kroonluchter aan het plafond. Ze beseft dat ze daar tot rust zou kunnen komen. Hete koffie en een toilet waar ze zich wat op kan knappen. De deur zit op slot en ontgoocheld leunt ze er met haar rug tegenaan. Ze hoort niet dat er een slot wordt omgedraaid en een knip weggeschoven. Ze zou ruggelings achterover gevallen zijn als twee armen haar niet hadden opgevangen. De armen zijn van een man met, wat zo diplomatiek omschreven wordt, een Noord Afrikaans uiterlijk.
“We zijn dicht,” zegt de man.
“Ja, dat dacht ik al. Sorry voor de moeite.”
Hij kijkt haar onderzoekend aan.
“Gaat het wel goed?”
Nee, natuurlijk gaat het niet goed. Ze schaamt zich omdat ze weet dat ze er niet uit ziet, ze moet wat drinken, ze is moe en ze moet nog naar het station waarvan ze niet weet waar het is.
“Ja, hoor. Er is niets aan de hand. Ik ben op weg naar het station maar ik wilde eerst even wat drinken. Jammer dat u gesloten bent. Ik zoek wel even verder,” liegt ze vrolijk.
Voor ze aan een bedankje toe is staat hij al met zijn hoofd te schudden.
“Het is niet goed met je. Ik ben niet gek. Kom, ga zitten.”
Met een uitnodigend gebaar trekt hij een stoel onder een tafeltje vandaan. Ze twijfelt even maar haar lijf heeft de keuze al gemaakt en met een diepe zucht neemt ze plaats. Hij loopt naar de bar en komt terug met een bierglas vol water. Als hij tegenover haar is gaan zitten gebaart hij dat ze moet drinken.
“Vertel.” zegt hij.

Ze kijkt hem aan. Kijkt naar die donkere bruine ogen, de hagelwitte tanden en zijn vriendelijke glimlach en dan voelt ze de rust die in deze man woont. En ze vertelt. Ze begint met de avond, dan haar werk, dan haar zoektocht naar werk, haar mislukte relaties, haar mantelzorg voor haar chronisch zieke moeder en elke keer weet deze man de goede vragen te stellen zodat ze meer vertelt, na moet denken over hoe het nu was of over het waarom. Ze voelt zich gedwongen om haar gedachten te formuleren omdat ze het hem duidelijk wil maken. Al pratend ontdekt ze steeds meer van zichzelf. Voor de eerste keer ervaart ze hoe bevrijdend praten over gevoelens, angsten, aannames en schijnbare zekerheden kan zijn als er echt naar je geluisterd wordt.

“Je bent een mooie vrouw,” zegt hij, “en ook een sterke vrouw. Sterk in het dienen, in het de ander naar de zin maken, in het jezelf wegcijferen. Dat is niet genoeg. Je moet ook sterk zijn voor jezelf. Schouders naar achteren en de kin omhoog. Hier ben ik. Ik heb ook mijn leven, mijn wil, mijn verlangens, mijn wensen en daarom zeg ik soms ‘nee’. Je bent geen sloofje. Je bent een waardevol mens die evenveel recht heeft op een gerespecteerd en gelukkig leven als ieder ander.”

Ze kijkt hem lang en zwijgend aan. Hij heeft zo vreselijk gelijk en ze voelt zich daardoor gesterkt. Ze staat op en vraagt naar het toilet. Daar knapt ze zich een beetje op.  Als ze terug komt staat hij op haar te wachten met zijn jas aan en de sleutels in zijn hand.
“Ik breng je naar huis,” deelt hij haar mee.
“Nee joh, ik ga wel met de trein. Vertel maar waar het station is.”
“Het is laat. Er gaan geen treinen meer.”

In een auto die aan alle kanten rammelt rijdt hij haar naar huis. Er wordt over niets gesproken. Alleen haar aanwijzingen over de te rijden route verbreken de stilte. Als ze bij haar huis zijn vraagt ze zijn naam.
“Ik heet Samien.”
“Ik heet Els. Dank je wel Samien. Ik ben heel blij dat ik jou ontmoet heb.”
Ze wil veel meer zeggen maar ze hakkelt zo erg dat er geen zinnig woord uit komt. Hij onderbreekt haar.
“Het is goed. Welterusten.”
Pas als ze deur achter zich gesloten heeft, hoort ze de auto starten. Hij wilde zeker weten dat het goed was.

Ze heeft na het weekend haar baas gebeld met de mededeling dat ze haar telefoon op kwam halen en dat deze bij de receptie klaar moest liggen. Ze kreeg hem in een gesloten enveloppe. Ter plekke maakte ze hem open en haalde behalve haar telefoon er ook een briefje uit. Hij bood zijn verontschuldigingen aan maar had ook het lef om te suggereren dat haar houding een stimulans was geweest voor dit SM-spel. Ze scheurt het briefje één keer doormidden en geeft dit met de enveloppe aan de receptioniste.
“Kunt u dit zo afleveren aan de verstuurder?” vraagt ze.
“Wie is dat dan?”
Ze noemt zijn naam en in de gelukzalige wetenschap dat het briefje eerst door haar gelezen zal worden, vertrekt ze voorgoed.

Het is niet druk in het koffiehuis. Achter de bar staat een man met een imposante snor en buik. Aan een tafeltje zitten vier mannen te kaarten en twee anderen zijn aan het biljarten.
“Koffie?” roept de man vanachter de bar naar haar.
Ze knikt en wacht. Als de koffie wordt gebracht vraagt ze of Samien er ook is.
“Wie?”
“Samien. Die werkt hier toch?”
“Ik ken geen Samien.” Hij draait zich om en roept naar de kaartende mannen:
“Jongens, kennen jullie Samien?”
Het duurt even maar dan komt er een antwoord.
“Dat was toch die schoonmaker, die buitenlander die niet schoon maakte?”
“Verdomd,” zegt de snor tegen haar, “Die had laatst op een vrijdagavond schoon moeten maken maar er was niets gedaan. Er was niet afgewassen, niet gedweild en niet opgeruimd. Die gozer is gewoon vertrokken. Mijn baas gelijk het uitzendbureau gebeld dat ze die niet meer hoeven te sturen en naar wat ik begrepen heb is hij daar ontslagen. Ja, dat heb je met die mensen. Een heel andere moraal hè. Konden wij op zaterdagmorgen eerst alles zelf nog doen.”
Als ze haar koffie afrekent wil de snor toch graag weten wat ze van Samien moet. Omzichtig probeert hij haar uit te horen. Ze legt haar hand naast haar mond en zegt zacht:
“We zitten achter hem aan. Ssst!”

Ze loopt naar buiten en ze weet dat het in deze grote stad onmogelijk is om Samien te vinden. Ze houdt het er maar op dat zij een Noord Afrikaanse engel heeft ontmoet die luisterend de ander laat weten dat het zo ontzettend mooi en belangrijk is om gehoord te worden.

©peter gortworst / feb. 2017
foto: you tube.com

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , , | 4 reacties

Amrak

Een diepe slaap heeft zijn voordelen maar als je daar noodgedwongen uit moet ontwaken valt het niet mee. Het dringt daarom langzaam tot mij door dat het alarm van een auto afgaat en het duurt nog wat langer voordat ik door heb dat het best eens van mijn auto kan zijn. Ik schiet uit bed en eens te meer blijkt de geest wel gewillig maar het vlees te zwak. Duizelig als een puber met een slok en één ritje in de kermisattractie te veel, zak ik terug op het bed. Ik wacht tot de slaapkamer weer stil staat. Dan hoor ik mijn sleutelbos rammelen en het alarm stoppen. Met gezwinde spoed haast ik mij de trap af. Dat een man in onderbroek en T-shirt op voorhand al geen dreigende of autoritaire indruk geeft bij een mogelijke indringer, neem ik maar voor lief.

Het is dat het mannetje wat verlegen kucht. Ik had hem makkelijk over het hoofd gezien en erger nog, op hem kunnen gaan staan. Het is een mini-mens van ongeveer 20 cm groot. Keurig in een donkerblauw pak, wit overhemd en een oranje stropdas, de haartjes netjes gekamd met een scheiding links, glimmende schoentjes en in zijn hand mijn sleutelbos.
‘Wat moet dat hier?’ vraag ik streng.
Het mannetje staart wat onwillig naar de koude stenen vloer en haalt zijn schoudertjes op.
‘Geef mij eerst maar eens die sleutels terug,’ brom ik bars.Met een grote boog gooit hij de sleutels omhoog en ik realiseer mij dat er in dat kleine lijfje verbazend veel kracht moet zitten. Er hangen nogal wat sleutels aan de bos en voor iemand van zijn formaat is dat een heel gewicht.
‘Zo, en nu gaan wij maar eens even praten. Hier is de keuken en ga maar op de kruk zitten’.

Ik zet het koffiezetapparaat aan en terwijl ik de melk en de suiker pak, houd ik hem nauwlettend in de gaten. Hij zit op de rand van het krukje, heeft zijn beentjes over elkaar geslagen en zijn armpjes losjes in zijn schoot gelegd. Als de koffie klaar is, schenk ik een mok vol en ga tegenover hem zitten. Ik zie alleen nog zijn keurig gekamde haren.
‘Kom maar op de tafel zitten. Zo kan ik je niet zien.’
Met een sierlijke sprong landt hij op de tafel en neemt plaats op de rand van de fruitschaal. Omdat je nu eenmaal meer vliegen met stroop vangt dan met azijn vraag ik hem of hij ook wat wil drinken. Hij schud zijn hoofd. Ik schenk wat melk in de koffie en zie dat het schift. De mok giet ik leeg in de gootsteen en schenk een nieuwe in. Dan maar zwart.
‘Hoe heet je?’
‘Amrak,’ zegt hij met een diepe, melodieuze baritonstem.
Ik schiet in de lach. Een dergelijk stemgeluid had ik niet verwacht. Hij kijkt mij nieuwsgierig aan dus vertel ik hem waarom ik moest lachen. Hij glimlacht een beetje.
‘Wie of wat ben jij? En kom niet aan met ‘kabouter’ want daar gelooft slechts een enkele zonderling in.’
‘Ik ben een Amrak. Eén van de velen en wij proberen de mensen een beetje op te voeden. Soms helpen wij en soms expres niet.’
‘Ik dacht dat wij daar beschermengelen voor hadden?’
‘Die zijn van de afdeling ‘wonderen’. Daar doen wij niet aan. Dat is te makkelijk. Een wonder overkomt je gewoon. Bij ons moet je nadenken.’

Ik neem voorzichtig wat kleine slokjes van de koffie. Een prima handeling om even te overwegen wat er zojuist is vertelt.
‘Wat heb jij dan hier gedaan om mij aan het nadenken te krijgen?’
‘De melk zuur gemaakt. Die autoband van vet om je middel is niet goed. Je moet dus af gaan vallen. De man van de nachtbevoorrading heeft mij onbewust even geholpen met het autoalarm. Het wordt een prachtige dag. De zon komt zo op dus waarom zou je, nu je toch wakker bent, niet even een rondje gaan wandelen. Goed voor je.’
Er zijn opnieuw een aantal slokjes koffie nodig. Voor ik weer wat kan vragen gaat het mannetje verder:
‘Je scheiding was klote maar hoe is het nu met je? Ooit eens nagedacht over de kosten die je zou moeten maken om je oude huis bewoonbaar te houden? Denk jij dat je die enorme tuin tot in lengte van jaren had kunnen onderhouden? Jij bent net als de rest: wel het noodlot zien maar niet de kansen die het geeft. Wij zorgen voor het noodlot en wij weten dat er dan kansen zijn. Je moet ze alleen nog zelf ontdekken door anders te gaan denken. Maar ja, dat andersom denken, maar ook schrijven, kijken of lezen, valt voor jullie niet mee. Best wel jammer, eigenlijk. Toch hadden jullie een voetballer die het aardig begreep. Elk nadeel hep zijn voordeel. Zo was het toch?’
‘Hoe kan het dat jij zo veel van mij weet? Ben jij er altijd al en waarom heb ik je nooit eerder gezien?’
Het mannetje haalt even zijn schouders op en vertelt dan dat er alleen in dit mooie dorp er wel een paar honderd zijn die alles weten van iedereen. Als ik vraag wie ze aanstuurt kijkt hij mij verwonderd aan. ‘We zijn er gewoon’ is het enige wat hij kwijt wilt.
‘Waarom heb ik je nooit eerder gezien?’
‘Er ging wat fout met de verbinding. Het is net techniek. Normaal zie je ons ook niet maar soms moeten we even zichtbaar worden. Jouw sleutel van de auto kan ik niet bedienen als ik onzichtbaar ben en omdat er met de verbinding wat fout ging bleef ik zichtbaar. Dat zal inmiddels wel verholpen zijn dus ik ga nu.’
Hij knijpt zijn oogjes even dicht en is verdwenen.

Er zit nog net een kopje koffie in de kan. Ik loop er mee naar buiten. Het schemert en de eerste merels en zanglijsters beginnen aan hun dagelijkse concert. Als ik op het bankje ga zitten stoot ik met mijn elleboog tegen de beugel van de grasmaaier. De hete koffie loopt over mijn blote benen. Ik spring op en kwaad roep ik: ‘En waar was dit nu weer goed voor? Oke, ik ga zo wandelen en die rottige grasmaaier zet ik de volgende keer gelijk wel in het schuurtje. Tevreden?’

©peter gortworst / feb. 2017
foto: http://www.tuinadvies.be

Geplaatst in korte verhalen | Tags: , , , , , , | 5 reacties